ظفرسیر

آژانس مسافرتی و گردشگری

تورهای خارجی -

استانبول

اطلاعات تور    
نوع تور تفریحی کد تور NOROZ نام تور استانبول تعداد شب 4 مقصد نهایی استانبول ایرلاین ماهان وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2019/04/31 شمسی : 1398/02/11 روزهای حرکت همه روزه
گالری
استانبول
هتل قیمت به تومان
مشخصات هتل
یک تخته
دو تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
REYDEL(استانبول)هتل REYDEL (BB)
تماس بگیرید
1,597,000
 
 
 
GORUR(استانبول)هتل GORUR (BB)
تماس بگیرید
1,597,000
 
 
 
SABENA (استانبول)هتل SABENA (BB)
تماس بگیرید
1,663,000
 
 
 
GRAND MILAN(استانبول)هتل GRAND MILAN (BB)
تماس بگیرید
1,663,000
 
 
 
FIDE(استانبول)هتل FIDE (BB)
تماس بگیرید
1,729,000
 
 
 
ALL INN(استانبول)هتل ALL INN (BB)
تماس بگیرید
1,729,000
 
 
 
LA GARDEN(استانبول)هتل LA GARDEN (BB)
تماس بگیرید
1,729,000
 
 
 
TAKSIM TRUST(استانبول)هتل TAKSIM TRUST (BB)
تماس بگیرید
1,729,000
 
 
 
WHITE MONARCH(استانبول)هتل WHITE MONARCH (BB)
تماس بگیرید
1,765,000
 
 
 
MONOPOL(استانبول)هتل MONOPOL (BB)
تماس بگیرید
1,765,000
 
 
 
BRISTOL(استانبول)هتل BRISTOL (BB)
تماس بگیرید
1,765,000
 
 
 
CUMBALI(استانبول)هتل CUMBALI (BB)
تماس بگیرید
1,825,000
 
 
 
DORA(استانبول)هتل DORA (BB)
تماس بگیرید
1,861,000
 
 
 
ICON(استانبول)هتل ICON (BB)
تماس بگیرید
1,861,000
 
 
 
BERJER(استانبول)هتل BERJER (BB)
تماس بگیرید
1,990,000
 
 
 
MARBEL(استانبول)هتل MARBEL (BB)
تماس بگیرید
1,990,000
 
 
 
GREEN PARK MERTER(استانبول)هتل GREEN PARK MERTER (BB)
تماس بگیرید
1,993,000
 
 
 
SURMELI(استانبول)هتل SURMELI (BB)
تماس بگیرید
2,125,000
 
 
 
TITANIC DOWN TOWN(استانبول)هتل TITANIC DOWN TOWN (BB)
تماس بگیرید
2,158,000
 
 
 
GRAND ZTAAK(استانبول)هتل GRAND ZTAAK (BB)
تماس بگیرید
2,197,000
 
 
 
GOLDEN PARK(استانبول)هتل  GOLDEN PARK (BB)
تماس بگیرید
2,197,000
 
 
 
ELITE PRESTIGE(استانبول)هتل ELITE PRESTIGE (BB)
تماس بگیرید
2,353,000
 
 
 
LARESPARK(استانبول)هتل LARESPARK (BB)
تماس بگیرید
2,392,000
 
 
 
GRAND CEVAHIR(استانبول)هتل GRAND CEVAHIR (BB)
تماس بگیرید
2,422,000
 
 
 
POINT(استانبول)هتل POINT (BB)
تماس بگیرید
2,782,000
 
 
 
ELITE WORLD(استانبول)هتل ELITE WORLD (BB)
تماس بگیرید
2,782,000
 
 
 
HILTON BOSPHURUS(استانبول)هتل HILTON BOSPHURUS (BB)
تماس بگیرید
3,623,000
 
 
 
هتل قیمت به تومان

REYDEL(استانبول)هتل REYDEL (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1,597,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GORUR(استانبول)هتل GORUR (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1,597,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SABENA (استانبول)هتل SABENA (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1,663,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GRAND MILAN(استانبول)هتل GRAND MILAN (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1,663,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

FIDE(استانبول)هتل FIDE (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1,729,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ALL INN(استانبول)هتل ALL INN (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1,729,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

LA GARDEN(استانبول)هتل LA GARDEN (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1,729,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

TAKSIM TRUST(استانبول)هتل TAKSIM TRUST (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1,729,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

WHITE MONARCH(استانبول)هتل WHITE MONARCH (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1,765,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

MONOPOL(استانبول)هتل MONOPOL (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1,765,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

BRISTOL(استانبول)هتل BRISTOL (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1,765,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

CUMBALI(استانبول)هتل CUMBALI (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1,825,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

DORA(استانبول)هتل DORA (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1,861,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ICON(استانبول)هتل ICON (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1,861,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

BERJER(استانبول)هتل BERJER (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1,990,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

MARBEL(استانبول)هتل MARBEL (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1,990,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GREEN PARK MERTER(استانبول)هتل GREEN PARK MERTER (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 1,993,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

SURMELI(استانبول)هتل SURMELI (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 2,125,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

TITANIC DOWN TOWN(استانبول)هتل TITANIC DOWN TOWN (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 2,158,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GRAND ZTAAK(استانبول)هتل GRAND ZTAAK (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 2,197,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GOLDEN PARK(استانبول)هتل  GOLDEN PARK (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 2,197,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ELITE PRESTIGE(استانبول)هتل ELITE PRESTIGE (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 2,353,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

LARESPARK(استانبول)هتل LARESPARK (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 2,392,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

GRAND CEVAHIR(استانبول)هتل GRAND CEVAHIR (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 2,422,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

POINT(استانبول)هتل POINT (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 2,782,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

ELITE WORLD(استانبول)هتل ELITE WORLD (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 2,782,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -

HILTON BOSPHURUS(استانبول)هتل HILTON BOSPHURUS (BB)

یک تخته تماس بگیرید
دو تخته 3,623,000
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
شب اضافه
یک تخته -
دو تخته -
نفر سوم -
کودک 6-2 -
کودک 12-6 -
ترانسفر
1
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*
تورهای خارجی
تورهای ویژه خارجی